SIVANANDA YOGA

Ho Chi Minh Center

Email: [email protected]
Telephone: +84 28 6680 5428

SIVANANDA YOGA

Ho Chi Minh Center

LEARN, INSPIRE, AND GROW

The Ho Chi Minh Sivananda Yoga Vedanta Center, located in the heart of Ho Chi Minh City, a bustling city with more than 9 million residents, is part of the Inernational Sivananda Yoga Centers and was established in 2011 by Swami Sitaramananda and the dedicated volunteer staff.

facebook-icon

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Upcoming Courses

Ho Chi MInh monthly schedule
Weekly Fix schedule

* All levels = Drop-in open classes
Open classes are 90 minutes-mixed levels-and include breathing exercises, sun salutations, 12 basic postures with variations, and final relaxation. No pre-registration is required.

* Meditaion = Satsang
Satsang is a group practice consisting of meditation, devotional chanting, and a short talk. Free and open for everyone.

Practical tips
Avoid eating for two hours before a Yoga class. Wear loose, modest clothing. Cushions and mats are provided. However, for hygienic purpose it is recommended that you bring your own mat or towel. Please be on time.

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Ho Chi MInh monthly schedule

“Solve first the, “Who am I?” problem.  All other problems will be automatically solved.”

– Swami Sivananda, in “Sivananda Upanishad”

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Our Offerings

Foundational courses on asanas and anatomy

Yoga Asana Classes

Diverse, for all levels, open from 6:00 am to 8:00 pm

Foundational courses on beginners yoga

Courses

Yoga for special needs, Meditation, Ayurveda

Foundational courses on bhakti and music

Workshops

Expand your knowledge about
5 points & 4 paths of Yoga

Foundational courses on positive thinking

Learning

Invaluable Yoga and Spiritual books are
translated & preserved

Foundational courses on meditation for well-being

Community

Group of wholesome and dedicated Karma Yogi

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Our Team

sw-pranava-head-200

Swami Pranavananda

Swami Pranavananda, hails from the USA, and has been a Yoga and Meditation teacher since 1995 in the US and abroad.  He teaches mainly the Hatha Yoga and Anatomy sections for the TTC courses.  He was the director of the Sivananda Yoga Vedanta Centers in Los Angeles, CA and San Francisco, CA for a few years.  Currently he is serving in Vietnam teaching in the Hochiminh center.  He enjoys taking classes to learn Vietnamese.

ganga-head-200

Ganga Chaitanya

Ganga Chaitanya graduated from International Sivananda Yoga teacher training course in 2009 and Advanced yoga teacher training course in 2010 at the Yoga Farm in Grass Valley USA. She is also a graduate of the “Yoga as Medicine”, “Yoga Psychology”, and “Ayurveda and Yoga Wellness” course.   She has been the director of the very dynamic Sivananda Yoga Centre in Ho chi minh City since 2011 and took her brahmacharya vows in 2017.

HCM-dedicated-staff

Dedicated Staff of Sivananda HCM Center

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Classes

sun salutations plank pose

All-Levels Yoga Class

90-minute Hatha Yoga class, suitable for all levels
from beginner to advanced

group happy and smiling

Gentle Yoga Class

Gentle poses, focus on
breathing & relaxation

delicious food in nature

Advanced Yoga Class

For advanced students who want to enhance
their Asana practice

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Courses

sun salutations plank pose

Basic Yoga Course

For beginners of Sivananda Yoga

group happy and smiling

Restorative Yoga

A method of gentle restoration through
passive stretching and supporting pillows

group happy and smiling

Pregnancy Yoga

For pregnant women from 4th to 8th month

group happy and smiling

Kids Yoga

For children aged from 7-14 to practice fun and inspiring Yoga

group happy and smiling

Meditation

Knowledge and techniques for meditation practicing

sun salutations plank pose

Ayurveda

Natural health care and healing

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Workshops

Các chủ đề hữu ích xoay quanh việc thực hành 5 điểm và 4 con đường Yoga

sun salutations plank pose

Positive Thinking

Practical techniques to transform positive thoughts

delicious food in nature

Yoga and Health

Yoga – the natural supporting solution of
medical therapy and health care

group happy and smiling

Asana Workshops

Technical instructions and benefits of Asana postures

group happy and smiling

Music and Arts

Techniques of concentration and meditation
through music and arts

group happy and smiling

Proper Diet & Cooking

Proper diet principals according to
Yoga tradition and cooking activities

group happy and smiling

Pranayama & Kiryas

Energy control and body purification

Kindle the light of love in the heart and

radiate love and light to one and all”

– Swami Sivananda

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Learning

At Sivananda Yoga we recommend to study the many books written by Swami Sivananda and Swami Vishnudevananda.  Many of these have been translated into Vietnamese by our teacher Swami Sitaramananda and can be purchased in any of our centers.

group happy and smiling

Complete Illustrated Book of Yoga

delicious food in nature

Meditation and Mantras

group happy and smiling

Bliss Divine

group happy and smiling

Yoga Asanas

group happy and smiling

Yoga Essentials

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Shopping

sun salutations plank pose

T-shirts

delicious food in nature

Yoga Mats

group happy and smiling

Yoga Pants

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Image Gallery

20200301_091211 min
hcm-headstand-course

Đến với khóa học bạn sẽ được đào tạo bài bản về:
– Từng tư thế Yoga (Asana) từ cơ bản đến nâng cao: cách vào thế, chỉnh thế, thiền định trong tư thế, các lợi ích của từng tư thế về cơ thể, tinh thần, tâm linh.
– Các bài tập thở điều khí trong Yoga (Pranayama) tăng khả năng tập trung, tăng sức mạnh trí tuệ, tăng sinh lực prana trong cơ thể.
– Chuỗi bài tập chào mặt trời (Surya Namaskara) tăng sức mạnh, độ dẻo dai toàn thân và đưa năng lượng mặt trời vào cơ thể, đồng bộ hóa và hợp nhất thân tâm trí.
– Kết hợp với các phần lý thuyết diễn giải sâu về “5 điểm triết lý của Yoga” do Guru Swami Vishnudevananda đúc kết: 1. Tư thế đúng, 2. Hít thở đúng, 3. Thư giãn đúng, 4. Ăn uống đúng, 5. Tư duy tích cực và thiền định. Cùng với “4 con đường của Yoga”: Bhakti yoga, Karma yoga, Raja Yoga, Jnana yoga dẫn đến sức khỏe toàn diện cho thân, tâm trí và bình an, hạnh phúc thật sự.

Khóa Yoga căn bản 16 buổi của Sivananda Yoga gồm hai phần:
– Yoga 1 (8 buổi) bao gồm những kiến thức nền tảng và các tư thế yoga căn bản để cơ thể bắt đầu làm quen với yoga. Người có bênh lý đặc biệt có thể chỉ đăng ký Yoga 1. Giáo viên sẽ lưu lại bệnh lý, vấn đề cơ thể của từng học viên và điều chỉnh các tư thế phù hợp cho từng người.
– Yoga 2 (8 buổi) là phần nâng cao hơn để hoàn thiện chuỗi 12 tư thế của Sivananda Yoga và trọng tâm là tư thế “đầu đứng” (Sirsasana)_ vua của các Asana và các bài tập thở nâng cao.

20200301_091211 min
hcm-headstand-course

Đến với khóa học bạn sẽ được đào tạo bài bản về:
– Từng tư thế Yoga (Asana) từ cơ bản đến nâng cao: cách vào thế, chỉnh thế, thiền định trong tư thế, các lợi ích của từng tư thế về cơ thể, tinh thần, tâm linh.
– Các bài tập thở điều khí trong Yoga (Pranayama) tăng khả năng tập trung, tăng sức mạnh trí tuệ, tăng sinh lực prana trong cơ thể.
– Chuỗi bài tập chào mặt trời (Surya Namaskara) tăng sức mạnh, độ dẻo dai toàn thân và đưa năng lượng mặt trời vào cơ thể, đồng bộ hóa và hợp nhất thân tâm trí.
– Kết hợp với các phần lý thuyết diễn giải sâu về “5 điểm triết lý của Yoga” do Guru Swami Vishnudevananda đúc kết: 1. Tư thế đúng, 2. Hít thở đúng, 3. Thư giãn đúng, 4. Ăn uống đúng, 5. Tư duy tích cực và thiền định. Cùng với “4 con đường của Yoga”: Bhakti yoga, Karma yoga, Raja Yoga, Jnana yoga dẫn đến sức khỏe toàn diện cho thân, tâm trí và bình an, hạnh phúc thật sự.

Khóa Yoga căn bản 16 buổi của Sivananda Yoga gồm hai phần:
– Yoga 1 (8 buổi) bao gồm những kiến thức nền tảng và các tư thế yoga căn bản để cơ thể bắt đầu làm quen với yoga. Người có bênh lý đặc biệt có thể chỉ đăng ký Yoga 1. Giáo viên sẽ lưu lại bệnh lý, vấn đề cơ thể của từng học viên và điều chỉnh các tư thế phù hợp cho từng người.
– Yoga 2 (8 buổi) là phần nâng cao hơn để hoàn thiện chuỗi 12 tư thế của Sivananda Yoga và trọng tâm là tư thế “đầu đứng” (Sirsasana)_ vua của các Asana và các bài tập thở nâng cao.

Keep in Touch

SIVANANDA YOGA HO CHI MINH CENTER

Ho Chi Minh Sivananda Yoga Vedanta Center

25 Tran Quy Khoach, Tan Dinh, District 1
Ho Chi Minh City, 71008 Viet Nam

[email protected]
Telephone: (+84 28 6680 5428)

Share This