Loading Programs and Courses

All programs and courses for Yoga cho Sức khỏe toàn diện: Yoga và Bệnh Ung Thư

« All Programs and Courses

August 2019

Yoga cho Sức khỏe toàn diện: Yoga và Bệnh Ung Thư

Saturday, August 3, 2019 @ 12:00 pm - Wednesday, August 7, 2019 @ 12:00 pm
|Recurring Programs and Courses (See all)

One event on Friday, October 18, 2019 at 12:00 pm

Sivananda Yoga Resort and Training Center, K’lan Resort, Hoa Hong Street, Ward 4
Da Lat, Lam Dong 66115 Viet Nam

Khóa học dành cho những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, người sống sót vượt qua ung thư, người làm nghề chăm sóc sức khỏe và các thành viên trong gia đình có người mắc ung thư.

Find out more »