Loading Programs and Courses

Programs and Courses Search and Views Navigation

Programs and Courses Views Navigation

List of Programs and Courses

Họp mặt giáo viên TTC

December 27 @ 12:00 pm - December 29 @ 12:00 pm

Khóa họp mặt này có ý nghĩa hướng giáo viên, cựu học viên và các học viên mới tốt nghiệp Sivananda Yoga đến tới con đường tâm linh như đã được trải bày từ các vị thầy tâm linh Gurus, đem lại sự trưởng thành của bản thân và nâng cao tinh thần.

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga tháng 2 năm 2020

February 1, 2020 @ 8:00 am - February 29, 2020 @ 5:00 pm

Trong khóa học 4 tuần này, học viên có thể thúc đẩy sự chuyển hóa bản thân sâu sắc thông qua thực hành chương trình yoga cổ điển. Bản chất tinh thần của yoga sẽ được truyền dạy thông qua các bài giảng chuyên sâu được chia sẻ từ trái tim tơí trái tim bởi các đệ tử cấp cao và các giáo viên giàu kinh nghiệm

Khóa đào tạo Giáo viên nâng cao

March 2, 2020 @ 8:00 am - March 29, 2020 @ 5:00 pm

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga nâng cao 4 tuần là một cơ hội để cho những học viên đã tốt nghiệp khóa TTC mở rộng kiến thức thông qua việc thực hành Yoga chuyên sâu và nghiên cứu triết lý Vedanta.

Thực hành Sadhana chuyên sâu

March 15, 2020 @ 8:00 am - March 29, 2020 @ 5:00 pm

Do tính chất chuyên sâu của khóa học, điều kiện tham gia là bạn đã hoàn thành khóa Giáo viên Sivananda Yoga cũng như có sức khỏe về thể chất và tinh thần tốt.

Khóa đào tạo Giáo viên Yoga tháng 07 năm 2020

July 18, 2020 @ 8:00 am - August 15, 2020 @ 5:00 pm

Trong khóa học 4 tuần này, học viên có thể thúc đẩy sự chuyển hóa bản thân sâu sắc thông qua thực hành chương trình yoga cổ điển. Bản chất tinh thần của yoga sẽ được truyền dạy thông qua các bài giảng chuyên sâu được chia sẻ từ trái tim tơí trái tim bởi các đệ tử cấp cao và các giáo viên giàu kinh nghiệm