Loading Programs and Courses

All programs and courses for Yoga và Thiền định căn bản

« All Programs and Courses

December 2019

Yoga và Thiền định căn bản

Monday, December 9, 2019 @ 12:00 pm - Friday, December 13, 2019 @ 12:00 pm
|Recurring Programs and Courses (See all)

One event on Wednesday, December 11, 2019 at 12:00 pm

Sivananda Yoga Resort and Training Center, K’lan Resort, Hoa Hong Street, Ward 4
Da Lat, Lam Dong 66115 Viet Nam

Khóa thiền định này sẽ giới thiệu tới bạn những hướng dẫn cơ bản của thiền yoga cổ điển. Đây là một khóa học lý tưởng cho những người mới bắt đầu thiền.

Find out more »