Views Navigation

Programs and Courses Views Navigation

Today
Ongoing

Thiền định căn bản

Sivananda Yoga Resort and Training Center K’lan Resort, Hoa Hong Street, Ward 4, Da Lat

Khóa thiền định này sẽ giới thiệu tới bạn những hướng dẫn cơ bản của thiền yoga cổ điển. Đây là một khóa học lý tưởng cho những người mới bắt đầu thiền.