Topic:   Meditation
Author: Swami Sitaramananda   DATE: Jun 7, 2015   Comments: 0

BLOG - VIETNAM YOGA

Vai trò của niềm tin trong Yoga

 

Swami Sivananda nói rằng tất cả sự hiện hữu của chúng ta là do ý muốn của Thượng Đế; toàn bộ thế giới này là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế gần với chúng ta hơn cả mạch máu của chúng ta. Cứ mở mắt ra là chúng ta sẽ nhìn thấy sự bao la và tính thống nhất trong Thế Giới Sáng Tạo này. Vậy tại sao niềm tin của chúng ta lại bị lung lay?

Theo Yoga chúng ta cần phát triển ba loại niềm tin:

  • Tin vào sự hiện hữu của Thượng Đế, Chân Lý hay là Atman (là Bản Ngã Đích Thực). Cần phải có niềm tin này vì chúng ta chưa có trải nghiệm về Chân Lý và chúng ta đang sống trong sự tồn tại các mối quan hệ không bền vững, ở đó mọi thứ luôn thay đổi. Chúng ta mù mờ về bản chất thực sự của chúng ta và bản chất thực sự của Sự Thật, và chúng ta cho những gì chúng ta thấy qua tâm trí và bằng các giác quan của chúng ta mới là sự thật. Chính niềm tin sẽ định hướng cho mọi nỗ lực của chúng ta và sẽ cứu chúng ta ra khỏi vòng xoáy lẩn quẩn, phản ứng do sợ hãi và chỉ biết tin vào nỗ lực riêng của mình. Nỗ lực bản thân là cần thiết nhưng phải có Niềm Tin mới đủ, mới tăng cường cho nỗ lực bản thân. Chúng ta cần nhận thức được là sự tồn tại của chúng ta không tùy thuộc vào một mình chúng ta (cái tôi), và phải bắt đầu mở tầm nhìn để thấy vạn vật tương thuộc lẫn nhau. Có vậy, chúng ta mới thấy an tâm vào những điều còn chưa biết, mới có được sự kiên nhẫn và bình tâm.
  • Niềm tin vào thầy và lời dạy của thầy sẽ mở cho chúng ta thấy được Ánh Sáng và Chân Lý, sẽ chỉ đường cho chúng ta đi. Chúng ta cần có niềm tin ngay cả trong việc tuân thủ thực hành, niềm tin vào thầy dạy Yoga khi tham gia học và để được thư giãn. Chúng ta cần có niềm tin vào các Bậc Thầy giác ngộ thì mới  biết lắng nghe lời dạy của các bậc thầy, thật tâm tin vào những lời dạy đó và áp dụng chúng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
  • Niềm tin vào khả năng thành công của chúng ta trong việc Nhận Thức Bản Thân. Nói một cách khác, chúng ta cần biết lắng nghe tiếng nói bên trong của chúng ta, điều đó sẽ cho chúng ta sức mạnh và tự tin: chúng ta là sự thật, chúng ta là Atman, Bản Ngã bất tử bên trong chúng ta. Khi mất đi sự tự tin, chúng ta cần phải biết từ từ xây dựng lại. Những kinh nghiệm tiêu cực trong quá khứ đã che phủ đi sức mạnh và sự khôn ngoan hiểu biết của chúng ta. Cần từ từ cởi bỏ đi những lớp phủ bụi bặm dơ bẩn để niềm tin dần được sáng lên. Đây chính là kết quả việc áp dụng thực hành theo phương pháp Yoga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  - Swami Sitaramananda  

 

 

Please log into your account before adding a comment. Thank you!